Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností a organizácií verejného sektora

Publikované:
Obsah

Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci formou nepriamej nefinančnej podpory.

ľudia okolo stola s notebookmi
ľudia okolo stola s notebookmi
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 23. 11. 2022 vydal, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, záväzné stanovisko k Schéme minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora (ďalej len „schéma“) a zaevidoval ju pod číslom DM-16/2022.

Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci formou nepriamej nefinančnej podpory prostredníctvom prístupu k technickej expertíze a experimentovaniu („testovanie pred investovaním“), poradenstva, vrátane finančného poradenstva, zabezpečenia účasti na národných a medzinárodných odborných podujatiach, konzultácií, odborných školení, rozvoja zručností, prenájmu priestorov, technológií a služieb potrebných na zvýšenie konkurencieschopnosti a digitálnu transformáciu mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Vykonávateľom schémy bude subjekt, ktorý bude vybraný na základe transparentného výberového konania v súlade s postupom uvedeným v zákone č. 368/2021 Z. z. a s ktorým poskytovateľ pomoci uzavrie zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na účel poskytovania pomoci de minimis nepriamou formou pre prijímateľov. 

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci a aj v časti Plán obnovy a odolnosti SR Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti.