Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšovania digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb a distribúcie Senior tabletov

Publikované:
Obsah
senior a mladšia osoba pri notebooku
senior a mladšia osoba pri notebooku

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 9. 5. 2023 vydal, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, záväzné stanovisko k Schéme minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšovania digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb a distribúcie Senior tabletov (ďalej len „schéma“) a zaevidoval ju pod číslom DM-1/2023.

Cieľom pomoci je v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky - Komponent 17 podporiť zvyšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb, ktorí sa vplyvom zrýchleného nástupu digitálnych technológií počas pandémie ocitli bez prostriedkov a schopností komunikovať prostredníctvom moderných online nástrojov nielen s rodinou, ale často aj s verejnými inštitúciami.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Schéma bude verejne dostupná po nadobudnutí jej platnosti a účinnosti na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy minimálnej pomoci a aj v časti Plán obnovy a odolnosti SR – Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti.