Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR zverejnil metodické usmernenie k štátnej pomoci a minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah
Odbor štátnej pomoci Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zverejnil dokument s názvom ŠTÁTNA POMOC vs. MINIMÁLNA POMOC (Metodické usmernenie koordinátora pomoci č. 1/2018 z 24. júla 2018) (PDF, 506 kB).
Metodické usmernenie koordinátora pomoci nájdete aj v sekcii „Štátna pomoc" na webovom sídle Protimonopolného úradu SR a taktiež na webovom sídle www.statnapomoc.sk.