SÚŤAŽNÝ SPRAVODAJCA: PMÚ SR zverejnil aktuálne vydanie Súťažného spravodajcu

14.01.2021
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejnil aktuálne vydanie Súťažného spravodajcu. Zhrnul v ňom najmä svoje významnejšie aktivity a ďalšie aktuálne informácie za posledný štvrťrok uplynulého roka. Aj v tomto vydaní na prvé strany zaradil aktuality v kontexte súčasnej situácie ovplyvnenej pandémiou koronavírusu.

Vydanie Súťažného spravodajcu č. 4/2020 môžete nájsť aj na tomto odkaze.

 
Snímka titulky spravodajcu
Posledná aktualizácia:14.01.2021