- DANUBIASERVICE, a.s., IČO: 31 397 549, Rožňavská 30, 821 04 Bratislava,; - IMPA Bratislava, a.s., IČO: 35 731 851, Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava,; - BOAT, a.s., IČO: 35 756 764, Vajnorská 167, 832 37 Bratislava,; - Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 2

Začiatok konania:20.11.2014
Účastníci konania:- DANUBIASERVICE, a.s., IČO: 31 397 549, Rožňavská 30, 821 04 Bratislava,
- IMPA Bratislava, a.s., IČO: 35 731 851, Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava,
- BOAT, a.s., IČO: 35 756 764, Vajnorská 167, 832 37 Bratislava,
- Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 239 763, Šaľská 743/2, 924 01 Galanta,
- EUROMOTOR, spol. s r.o., IČO: 31 561 357, Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica,
- AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., IČO: 31 443 036, Nitrianska 1, 917 00
- Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., IČO: 31 319 459, Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
- ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., IČO: 31 347 215, Sabinovská 6, 821 02 Bratislava,
- Todos Bratislava, s.r.o., IČO: 31 319 823, M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava,
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 ods.1 v spojení s § 4 ods.2 písm a) a § 4 ods. 3 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:predaj osobných motorových vozidiel

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
11.09.2015 2015/KH/1/1/033 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor pdf2015/KH/1/1/033 (pdf, 1.84 MB)
25.08.2017 21/2017/ODK-2017/KH/R/2/022 II. Stupeň uloženie pokuty 12.09.2017 Súbor pdf21/2017/ODK-2017/KH/R/2/022 (pdf, 2.4 MB)
Posledná aktualizácia:20.09.2017