AQUA PRO. s.r.o., Košice; DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Žilina;

Začiatok konania:12.10.2015
Účastníci konania:AQUA PRO. s.r.o., Košice
DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Žilina
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 ods.1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. v znení účinnom do 30.6.2014 a čl. 101 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Sektor / relevantný trh:G 46.3

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
11.04.2018 2018/DOH/POK/1/7 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor pdf2018/DOH/POK/1/7 (pdf, 2.69 MB)
04.04.2019 2019/DOH/POK/R/11 II. Stupeň uloženie pokuty 25.04.2019 Súbor pdf2019/DOH/POK/R/11 (pdf, 2.06 MB)
Posledná aktualizácia:04.06.2019