Preskočiť na hlavný obsah
Konanie

AQUA PRO. s.r.o., Košice; DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Žilina;

Publikované:
Začiatok konania:
Účastníci konania:
AQUA PRO. s.r.o., Košice
DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Žilina
Typ konania:
Kartely
Praktika:
§ 4 ods.1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. v znení účinnom do 30.6.2014 a čl. 101 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Sektor/relevantný trh:
G 46.3

Rozhodnutia úradu

Vydanie rozhodnutia Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2018/DOH/POK/1/7 I. stupeň uloženie pokuty 2018/DOH/POK/1/7 (pdf, 2.69 MB)
2019/DOH/POK/R/11 II. stupeň uloženie pokuty 2019/DOH/POK/R/11 (pdf, 2.06 MB)