AUTOMAX s.r.o., Považská Bystrica

Začiatok konania:05.03.2014
Účastníci konania:AUTOMAX s.r.o., Považská Bystrica
Typ konania:Iné
Praktika:pokutové konanie za nepredloženie informácií podľa § 40 zákona
Sektor / relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
23.04.2014 2014/SP/2/1/010 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor rtf2014/SP/2/1/010 (rtf, 268.56 kB)
12.09.2014 2014/SP/2/2/026 II. Stupeň mení rozhodnutie č. 2014/SP/2/1/010 zo dňa 23.04.2014 v I. bode výrokovej časti 22.09.2014 Súbor rtf2014/SP/2/2/026 (rtf, 285.02 kB)
Posledná aktualizácia:22.10.2014