Články a rozhovory

Dátum Názov Autor Médium
10/2016 Zásady správneho trestania v súťažnom práve Zuzana Šabová Zborník príspevkov z konferencie Bratislavské právnické fórum 2016 (dostupný na: http://www.lawconference.sk/CMS/index.php/sk/)
10/2016 Internet ako priestor porušovania pravidiel hospodárskej súťaže Lucia Kasenčáková Zborník príspevkov z konferencie Bratislavské právnické fórum 2016 (dostupný na: http://www.lawconference.sk/CMS/index.php/sk/)
10/2016 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Zuzana Šabová Antitrust č. 3/2016
07/2016 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Zuzana Šabová Antitrust č. 2/2016
07/2016 Hra o tendre alebo kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (bid rigging) Lucia Kasenčáková Verejné obstarávanie - právo a prax č. 3/2016
04/2016 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Zuzana Šabová Antitrust č. 1/2016
02/2015 Competition Law in Western Europe and the USA - Slovakia K. Fodorová Kluwer Law International
08/2014 Odborníci na súťažné právo sa stretli na konferencii v Bratislave A. Wilhelmová Antitrust č. 2/2014
08/2014 Slovakia: Antimonopoly Office A. Wilhelmová The European Antitrust Review 2015
01/2014 Developments in Slovak Competition Law – Legislation and Case Z. Šabová, K. Fodorová, D. Lukáčová YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES 2013 (PDF, 813 kB)
12/2013 Správa z medzinárodnej konferencie "Aktuálne trendy súťažného práva" Z. Šabová Právny obzor 6/2013
09/2013 Výběr z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Z. Šabová Antitrust č. 3/2013
08/2013 Slovakia: Antimonopoly Office A. Wilhelmová The European Antitrust Review 2014
06/2013 Aktuálne trendy súťažného práva A. Wilhelmová Antitrust č. 2/2013
06/2013 Výběr z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Z. Šabová Antitrust č. 2/2013
1 2 3 4 »
Posledná aktualizácia:24.11.2013