Články a rozhovory

Dátum Názov Autor Médium
06/2011 Úsvit urovnania na Slovensku O. Blažo Antitrust 2/2011
04/2011 Procesné záruky v konaniach o porušení súťažného práva pred Európskou komisiou S. Šramelová Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae č. 1/2011
03/2011 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hosp. súťaže Z. Šabová Antitrust 1/2011
03/2011 Ako hodnotiť kvalitu súťažnej autority D. Zemanovičová Antitrust 1/2011
« 1 2 3 4
Posledná aktualizácia:24.11.2013