Články a rozhovory

Dátum Názov Autor Médium
06/2013 Niekoľko úvah o prioritizácii činnosti súťažných autorít Z. Šabová Antitrust č. 2/2013
04/2013 Nullum crimen, nulla poena sine lege a generálne klauzuly v prípadoch zneužitia dominantného postavenia O. Blažo Justičná revue 4/2013
03/2013 Rozhodnutia Protimonopolného úradu SR a súdny prieskum jeho rozhodnutí v roku 2012 S. Šramelová Antitrust Yearbook 2013
03/2013 Výběr z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Z. Šabová Antitrust č. 1/2013
03/2013 Nová stratégia Protimonopolného úradu SR R. Tóth Antitrust č. 1/2013
02/2013 Zásada nullum crimen sine lege a ukladanie sankcií v súťažnom práve Z. Šabová Právny obzor 2/2013
12/2012 Prístup do spisu - ochrana leniency dokumentov vs. právo na obhajobu Z. Šabová, E. Lovasová Antitrust č. 4/2012
12/2012 Pár (ne)dominantných postrehov M. Rajňák Antitrust č. 4/2012
10/2012 Competition Law in Slovakia: Z. Šabová COMPETITION POLICY INTERNATIOAL Antitrust Chronicle October 2012 (2)
09/2012 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Z. Šabová Antitrust č. 3/2012
09/2012 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Z. Šabová Antitrust č. 3/2012
09/2012 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Z. Šabová Antitrust č. 3/2012
06/2012 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Z. Šabová Antitrust č. 2/2012
06/2012 Prípad Post Danmark: Vyjasnil Soudní dvůr pravidla pro posuzování selektivního snižování cen dominantními podniky? M. Brouček Antitrust č. 2/2012
03/2012 Workshop - zneužívanie dominantného postavenia formou margin squeeze Z. Šabová Antitrust č. 1/2012
« 1 2 3 4 »
Posledná aktualizácia:24.11.2013