Články a rozhovory

Dátum Názov Autor Médium
03/2012 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hospodárskej súťaže Z. Šabová Antitrust č. 1/2012
03/2012 Regulácia profesijných služieb a súťažné právo Z. Šabová Antitrust č. 1/2012
02/2012 Update komentáru k článku Slovenské súťažné právo K. Fodorová Competition Law in Western Europe and USA
12/2011 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veci ochrany hospodárskej súťaže v období máj až október 2011 Z. Šabová Antitrust č. 4/2011
12/2011 Nekalá súťaž v. nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže S. Šramelová Justičná revue 4/2011
09/2011 Aktuálne otázky aplikácie Leniency programov v súťažnom práve Z. Šabová Justičná revue 8-9/2011
09/2011 Pripravovaná novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže S. Šramelová Antitrust 3/2011
09/2011 Ochrana súťaže - iba záležitosť úradu? P. Demčák Antitrust 3/2011
09/2011 Dohody obmedzujúce súťaž - dve dekády uplatňovania súťažného práva O. Blažo Antitrust 3/2011
09/2011 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hosp. súťaže Z. Šabová Antitrust 3/2011
09/2011 Súťažná politika v SR po 20. rokoch D. Zemanovičová Antitrust 3/2011
06/2011 Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní - odborný seminár PMÚ SR O. Blažo Antitrust 2/2011
06/2011 Workshop k problematike profesijných služieb Z. Šabová Antitrust 2/2011
06/2011 Výber z rozhodnutí slovenských súdov vo veciach ochrany hosp. súťaže Z. Šabová Antitrust 2/2011
06/2011 Verejná konzultácia k postupu úradu podľa § 8 zákona o ochrane HS S. Jantusová Vidličková, M. Nosa Antitrust 2/2011
« 1 2 3 4 »
Posledná aktualizácia:24.11.2013