M. Cup s.r.o., 811 06 Bratislava; MPL STAVING spol. s.r.o., 851 01 Bratislava; RECORD TK spol. s r.o., 831 04 Bratislava

Začiatok konania:16.09.2016
Účastníci konania:M. Cup s.r.o., 811 06 Bratislava
MPL STAVING spol. s.r.o., 851 01 Bratislava
RECORD TK spol. s r.o., 831 04 Bratislava
Typ konania:Iné
Praktika:§ 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) § 4 ods. 4 písm. a) c) a f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:F 42.99

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
07.11.2018 2018/DOH/POK/1/38 I. Stupeň uloženie pokuty a zákaz vo verejnom obstarávaní na 3 roky Súbor pdf2018/DOH/POK/1/38 (pdf, 1.9 MB)
19.12.2019 2019/DOH/ZPR/R/42 II. Stupeň uloženie pokuty a zákaz vo verejnom obstarávaní na 3 roky 02.01.2020 Súbor pdf2019/DOH/ZPR/R/42 (pdf, 1.19 MB)
Posledná aktualizácia:14.01.2020