MAHRLO, s.r.o., Stará Turá; MICRONIX spol. s .r.o., Bratislava; SlovEuroasia, a.s., Banská Bystrica; VISONA – Čičmanec, s.r.o., Trenčín; Ing. Vladimír Karvacký – APRES, Pravenec; Ing. Adriana Ondríková, Žiar nad Hronom; Ing. Ľudovít Koszorús – GLOBAL TRAD

Začiatok konania:09.09.2013
Účastníci konania:MAHRLO, s.r.o., Stará Turá
MICRONIX spol. s .r.o., Bratislava
SlovEuroasia, a.s., Banská Bystrica
VISONA – Čičmanec, s.r.o., Trenčín
Ing. Vladimír Karvacký – APRES, Pravenec
Ing. Adriana Ondríková, Žiar nad Hronom
Ing. Ľudovít Koszorús – GLOBAL TRADE, Vlky
IBANK-CCC, spol. s r.o., Banská Bystrica
RIA, spol. s r.o., Bratislava
TPZ Servis s.r.o., Bratislava
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:dodávka učebných pomôcok a ďalších potrieb; dodávka meracích prístrojov; dodávka častí a príslušenstva vozidiel; odborná technická pomoc;

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
07.08.2014 2014/KH/1/1/023 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor rtf2014/KH/1/1/023 (rtf, 1.44 MB)
12.02.2015 2015/KH/R/2/005 II. Stupeň zmena prvostupňového rozhodnutia č. 2014/KH/1/1/023 23.03.2015 Súbor rtf2015/KH/R/2/005 (rtf, 722.44 kB)
Posledná aktualizácia:08.11.2016