PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov; Chemkostav, a.s., K.Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce; PRO - TENDER, s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice

Začiatok konania:29.09.2014
Účastníci konania:PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Chemkostav, a.s., K.Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
PRO - TENDER, s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 zákona 136/2001
Sektor / relevantný trh:trh stavebných prác

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
07.07.2015 2015/KH/1/1/023 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor pdf2015/KH/1/1/023 (pdf, 680.63 kB)
30.06.2016 2016/KH/R/2/033 II. Stupeň uloženie pokuty a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 21.07.2016 Súbor pdf2016/KH/R/2/033 (pdf, 1.14 MB)
01.04.2021 2021/DOH/ZKN/1/17 I. Stupeň Zastavenie konania 22.04.2021 Súbor pdf2021/DOH/ZKN/1/17 (pdf, 770.18 kB)
Posledná aktualizácia:09.11.2016