Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR naďalej obmedzuje stránkové dni a hodiny a zároveň odporúča komunikovať prednostne elektronicky

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) si Vás dovoľuje informovať, že zamestnanci PMÚ SR v období od 3. 3. 2021 do odvolania naďalej vykonávajú prácu vzhľadom na jej povahu ako prácu z domácnosti v maximálnej možnej miere. Uvedené opatrenie PMÚ SR vychádza z aktuálneho uznesenia vlády Slovenskej republiky, ako aj opatrení ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a orgánov verejnej správy prijatých v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 a vyhlásený núdzový stav.

Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste naďalej využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie s PMÚ SR prostredníctvom kontaktov zverejnených na webovom sídle PMÚ SR v časti Základné kontakty alebo v časti Kontakty na vedúcich zamestnancov.

Podávanie osobných podaní do podateľne PMÚ SR je v tomto období možné počas nasledujúcich stránkových dní a hodín podateľne PMÚ SR:
  • pondelok, streda a piatok,
  • a to v čase od 9.30 hod. do 11.30 hod.
Zároveň Vám odporúčame, aby ste uprednostňovali elektronické podávanie Vašich podaní prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo e-mailovej adresy podateľne PMÚ SR podatelna@antimon.gov.sk.

Ďakujeme Vám za pochopenie a súčinnosť.