Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

POČAS OBDOBIA OD 25. 1. 2021 DO 5. 2. 2021 PMÚ SR OBMEDZUJE STRÁNKOVÉ DNI A ODPORÚČA ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU SO ZAMESTNANCAMI PMÚ SR

Aktualizované:
Obsah
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 30 zo dňa 17. 1. 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 44 zo dňa 20. 1. 2021, ako aj opatrení prijatých v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky v období od 25. 1. 2021 do 5. 2. 2021 zamestnanci Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“), s ohľadom na povahu práce, vykonávajú prácu z domácnosti v maximálnej možnej miere.
 
Z uvedeného dôvodu si Vás preto PMÚ SR dovoľuje požiadať o využívanie predovšetkým elektronickej formy komunikácie s PMÚ SR prostredníctvom kontaktov zverejnených na webovom sídle PMÚ SR v časti Základné kontakty alebo v časti Kontakty na vedúcich zamestnancov.

Na podávanie osobných podaní do podateľne PMÚ SR v uvedenom období sú vymedzené nasledujúce stránkové dni a hodiny podateľne PMÚ SR:
  • pondelok 25. 1. 2021, streda 27. 1. 2021, piatok 29. 1. 2021,
  • pondelok 1. 2. 2021, streda 3. 2. 2021 a piatok 5. 2. 2021,
a to v čase od 9.00 do 11.00 hod.

Zároveň Vám PMÚ SR naďalej odporúča uprednostniť elektronické podávanie Vašich podaní prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo e-mailovej adresy podateľne PMÚ SR podatelna@antimon.gov.sk.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť.