PP&P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava

Začiatok konania:31.07.2015
Účastníci konania:PP&P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Typ konania:Iné
Praktika:porušenie povinnosti podľa § 22a, ods.7, písm.b) zákona
Sektor / relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
09.03.2016 2016/SP/1/1/012 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor pdf2016/SP/1/1/012 (pdf, 393.6 kB)
19.12.2016 2016/SP/R/2/055 II. Stupeň uloženie pokuty 27.12.2016 Súbor pdf2016/SP/R/2/055 (pdf, 369.91 kB)
Posledná aktualizácia:13.01.2017