Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal metodické usmernenie Vzor testu štátnej pomoci

Publikované:
Obsah

PMÚ SR vydal usmernenie pre poskytovateľov pomoci a subjekty poskytujúce prostriedky z verejných zdrojov, ktoré nespadajú pod pravidlá v oblasti štátnej pomoci.

otázkniky notes
otázkniky notes
Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci vydal v rámci svojej metodickej a konzultačnej činnosti pracovnú pomôcku pre poskytovateľov pomoci s názvom Vzor testu štátnej pomoci.
 
Vzor testu štátnej pomoci je rozdelený do dvoch častí.
 
V prvej časti sú hodnotiace otázky s možnosťou výberu odpovede a nasmerovaním k ďalšiemu postupu (vrátane záverečnej časti, ktorá ponúka možnosť výberu výsledku posúdenia opatrenia pomoci).
 
V druhej časti sa nachádzajú vysvetlivky k vybraným častiam, aby všetky relevantné informácie boli v jednom dokumente.
 
Vzor testu štátnej pomoci môžu využívať poskytovatelia pomoci ako nástroj pri posudzovaní konkrétnych žiadostí/projektov, ktoré by mali byť predmetom podpory z verejných zdrojov. Zároveň ho však môžu využiť pri posudzovaní, resp. nastavovaní poskytovania podpory v rámci jednotlivých opatrení (napr. ak bude v rámci určitého opatrenia zámerom podporiť iba nehospodársku činnosť, môžu vychádzať z otázok uvedených v časti I. testu a na ich základe sformulovať podmienky, ktoré žiadatelia budú musieť splniť).
 
Vzhľadom na uvedené je znenie metodického usmernenia univerzálne, môžu ho využiť všetci poskytovatelia pomoci, ako aj subjekty, ktoré poskytujú prostriedky z verejných zdrojov, ktoré nespadajú pod pravidlá v oblasti štátnej pomoci.
 
Vzor testu štátnej pomoci je zverejnený na webovom sídle Protimonopolného úradu SR v časti Metodické usmernenia koordinátora pomoci - Vzor testu štátnej pomoci.