TESCO STORES SR, a.s.

Začiatok konania:11.06.2014
Účastníci konania:TESCO STORES SR, a.s.
Typ konania:Iné
Praktika:Porušenie povinnosti ustanovenej v § 40 zákona č. 136/2001 Z.z. v znení účinnom do 30.06.2014.
Sektor / relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
20.04.2015 č. 2015/SP/2/1/012 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor pdfč. 2015/SP/2/1/012 (pdf, 737.48 kB)
04.02.2016 2016/SP/R/2/002 II. Stupeň zmena prvostupňového rozhodnutia č. 2015/SP/2/1/012 03.03.2016 Súbor pdf2016/SP/R/2/002 (pdf, 629.42 kB)
Posledná aktualizácia:15.04.2016