Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

V období 4. – 22. januára 2021 PMÚ SR obmedzuje stránkové dni a odporúča elektronickú komunikáciu so zamestnancami PMÚ SR

Aktualizované:
Obsah
V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31. decembra 2020 zamestnanci Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) v období od 4. januára 2021 do 22. januára 2021 v maximálnej možnej miere vykonávajú prácu z domácnosti – formou home office. PMÚ SR si Vás preto dovoľuje požiadať, aby na komunikáciu s PMÚ SR ste využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie prostredníctvom kontaktov zverejnených na webovom sídle PMÚ SR v časti Základné kontakty alebo v časti Kontakty na vedúcich zamestnancov.

Na podávanie osobných podaní do podateľne PMÚ SR v uvedenom období PMÚ SR vymedzil nasledujúce stránkové dni a hodiny podateľne PMÚ SR:
  • pondelok 4. 1. 2021, štvrtok 7. 1. 2021,
  • pondelok 11. 1. 2021, streda 13. 1. 2021, piatok 15. 1. 2021,
  • pondelok 18. 1. 2021, streda 20. 1. 2021 a piatok 22. 1. 2021,
a to v čase od 9.00 do 11.00 hod.

Zároveň Vám naďalej odporúča podávať Vaše podania prednostne elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo e-mailovej adresy podateľne PMÚ SR podatelna@antimon.gov.sk.
 
Ďakujeme za pochopenie.