VUMAT SK, s.r.o., Žilina; B.C.D., spol. s r.o., Dolný Kubín; TERCIA, spol. s r.o., Žilina

Začiatok konania:24.11.2014
Účastníci konania:VUMAT SK, s.r.o., Žilina
B.C.D., spol. s r.o., Dolný Kubín
TERCIA, spol. s r.o., Žilina
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 ods.1 v spojení s § 4 ods.2 písm a) a § 4 ods. 3 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:trh stavebných a rekonštrukčných prác, vrátane zariadení na území SR

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
25.05.2015 2015/KH/1/1/015 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor pdf2015/KH/1/1/015 (pdf, 999.61 kB)
09.06.2016 2016/KH/R/2/028 II. Stupeň Potvrdenie rozhodnutia PMÚ SR, odboru kartelov č. 2015/KH/1/1/015 zo dňa 25.5.2015 13.06.2016 Súbor pdf2016/KH/R/2/028 (pdf, 594.66 kB)
Posledná aktualizácia:27.07.2016