Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Konferencia Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve

Aktualizované:
Obsah
V stredu, 18. mája 2016, sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konal už štvrtý ročník medzinárodnej konferencie venovanej súťažnému právu pod názvom Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve. Konferenciu organizoval Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a v troch paneloch vystúpili experti z Európskej komisie, súťažného úradu Švédska, Českej a Slovenskej republiky, advokácie, ako aj predstaviteľ podnikateľov.

Úvodný panel bol tradične venovaný novinkám v súťažnom práve v Európskej komisii, na Slovensku a v Českej republike. Diskutovalo sa o aktuálnych prípadoch, legislatívnej činnosti úradov a Komisie, ako aj judikatúre európskych súdov vo veci ochrany hospodárskej súťaže.

Témou prvého tematického panelu bola účasť konzorcií vo verejných súťažiach z pohľadu ochrany hospodárskej súťaže. V paneli vystúpil zástupca akademickej obce, predstaviteľka švédskej súťažnej autority, ako aj zástupca podnikateľského prostredia, ktorí prezentovali pohľad na túto tému z rôznych perspektív. V rámci panelu bola diskutovaná najmä otázka, kedy môže byť vytvorenie konzorcia v rámci verejného obstarávania, či inej obdobnej súťaže, v rozpore so súťažnými pravidlami a v ktorých prípadoch naopak nevyvoláva žiadne súťažné obavy.

Druhý tematický panel bol zameraný na konkurenciu vo verejnej osobnej doprave. V paneli sa vhodne dopĺňali pohľady ako národnej a európskej autority, tak aj pohľad zo strany podnikateľov. Jedným zo spoločných záverov bola dôležitosť správneho nastavenia verejných obstarávaní dopravných služieb vo verejnom záujme.

Pre vyše dvesto účastníkov bola medzinárodná konferencia vynikajúcou príležitosťou na názorovú výmenu s predstaviteľmi iných krajín, inštitúcií a profesií, ktorých spája záujem na tom, aby hospodárska súťaž a súťažné právo fungovali čo najlepšie.

Program (PDF, 263 kB)

 

Prezentácie


Tibor Menyhart (PDF, 240 kB) 

Hynek Brom (PDF, 820 kB)

Katarina Magnusson (PDF, 478 kB)

Robert Moldén (PDF, 1277 kB)

Petr Zákoucký (PDF, 740 kB)

Ondrej Marušiak (PDF, 641 kB)

Eliška Mamdaniová (PDF, 1018 kB)

László Ivan (PDF, 1816 kB)


Otvorenie konferenciez


Panel Iz


Panel IIz


Panel III (2)z


panel IIIz