GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou; Ing. Jozef Popaďák, Sečovská Polianka; JAGI s.r.o., Bratislava

Začiatok konania:22.12.2014
Účastníci konania:GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou
Ing. Jozef Popaďák, Sečovská Polianka
JAGI s.r.o., Bratislava
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 ods. 1 v pojení s § 4 ods.2 písm. a) a § 4 ods.3 písm. a) , c) a f) zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:trh stavebných a rekonštrukčných prác vrátane dodávok zariadení na území SR

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
10.06.2015 2015/KH/1/1/017 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor pdf2015/KH/1/1/017 (pdf, 1.12 MB)
23.06.2016 2016/KH/R/2/031 II. Stupeň Zrušenie rozhodnutia č. 2015/KH/1/1/017 zo dňa 10. 6. 2015 a vrátenie na nové prejednanie a rozhodnutie. 04.07.2016 Súbor pdf2016/KH/R/2/031 (pdf, 532.64 kB)
15.12.2016 2016/ZK/1/1/054 I. Stupeň zastavenie konania 17.01.2017 Súbor pdf2016/ZK/1/1/054 (pdf, 241.88 kB)
Posledná aktualizácia:06.09.2016