Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti

Aktualizované:
Obsah


Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci EK Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Ministerstvo hospodárstva SR SA.113551 Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.113533 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska v znení dodatku č.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Audiovizuálny fond SA.113629 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom Audiovizuálneho fondu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR SA.112963 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ŠP SVHZ - 1/2024 Schéma štátnej pomoci SVHZ na podporu reintegrácie na trh práce ohrozených skupín Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.112060 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo obrany SR SA.112071 Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja pre rozvoj obranných spôsobilostí SR a obranného priemyslu SR podľa medzirezortného podprogramu 06E0I - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Fond na podporu umenia SA.112259 Schéma štátnej pomoci na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Úrad vlády SR SA.111266 Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Fond na podporu kultúry národnostných menšín SA.112057 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo životného prostredia SR SA.111265 Schéma štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v prípadoch, kedy zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát v znení dodatkov č. 1 a 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Fond na podporu športu SA.111100 Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Výskumná agentúra SA.111096 Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo zdravotníctva SR SA.111099 Schéma štátnej pomoci na podporu miestnej infraštruktúry s cieľom integrácie služieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.111010 Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 4 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ŠP SVHZ - 1/2023 Schéma štátnej pomoci SVHZ na podporu poskytovania príspevkov na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny opatrovateľskej služby Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Ministerstvo kultúry SR SA.110861 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR SA.110897 Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo kultúry SR SA.110862 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Ministerstvo kultúry SR SA.110865 Schéma štátnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014