Preskočiť na hlavný obsah

Schémy štátnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti

Aktualizované:
Obsah

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo dopravy SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Úrad vlády SR

Všetky platné a účinné schémy štátnej pomoci nájdete v sekcii Platné a účinné notifikované schémy štátnej pomoci alebo v sekcii Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.