Preskočiť na hlavný obsah

Archív schém štátnej a minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah

Druh opatrenia Poskytovateľ pomoci Číslo opatrenia Názov Nariadenie EK Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Notifikovaná schéma štátnej pomoci Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.104815 Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Schéma štátnej pomoci Ministerstvo zdravotníctva SR ŠP SVHZ - 2/2022 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR - Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 16/2014 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v znení dodatku č. 11 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR DM - 10/2017 Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 5 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 7/2015 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatku č. 4 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Schéma minimálnej pomoci Fond na podporu športu DM - 4/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 16/2014 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v znení dodatku č. 10 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 3/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014
Schéma štátnej pomoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ŠP SVHZ - 1/2022 Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Schéma štátnej pomoci Fond na podporu umenia SA.101801 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 2 nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Schéma minimálnej pomoci Fond na podporu umenia DM - 2/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 5 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo zdravotníctva SR DM - 16/2020 Schéma minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrany verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 (schéma pomoci de minimis SVHZ) v znení dodatku č. 2 nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR DM - 10/2017 Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Úrad vlády SR DM - 14/2017 Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci de minimis) nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Fond na podporu umenia DM - 2/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č.3 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR DM - 10/2020 Schéma minimálnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR DM - 11/2020 Schéma minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR DM - 10/2017 Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 2 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR DM - 10/2017 Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 1 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Schéma minimálnej pomoci Ministerstvo hospodárstva SR DM - 15/2017 Schéma na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (2017-2020) (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013