Slovenská advokátska komora, Bratislava

Začiatok konania:18.07.2011
Účastníci konania:Slovenská advokátska komora, Bratislava
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:poskytovanie právnych služieb v rámci výkonu advokácie na území SR

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2012/KH/R/2/041 Súbor rtf2012/KH/R/2/041 (rtf, 140.8 kB)
13.02.2012 2012/KH/1/1/007 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor rtf2012/KH/1/1/007 (rtf, 468.85 kB)
25.10.2013 2013/KH/1/1/025 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor rtf2013/KH/1/1/025 (rtf, 395.39 kB)
11.04.2014 2014/KH/R/2/009 II. Stupeň zmena prvostupňového rozhodnutia v bode II. výroku v časti o pokute 16.04.2014 Súbor rtf2014/KH/R/2/009 (rtf, 111.17 kB)
Posledná aktualizácia:21.11.2013