Preskočiť na hlavný obsah

Prezentácie prednášajúcich

Aktualizované:
Obsah

VYUŽÍVANIE DÔKAZOV ZÍSKANÝCH V INÝCH KONANIACH, NAJMÄ TRESTNÝCH


Kevin Hendriks: Transfer of evidence from criminal procedures to the competition authority
Igor Pospíšil: Využívanie dôkazov získaných v iných konaniach, najmä trestných
Michaela Nosa: Využívanie dôkazov získaných v iných konaniach, najmä trestných
 

MIERA REGULÁCIE V JEDNOTLIVÝCH SEKTOROCH A VYHODNOTENIE ZAVÁDZANIA SÚŤAŽNÉHO PRINCÍPU DO VYBRANÝCH SEKTOROV


Klaus Gugler: Competition and Regulation in Electricity

Per Joakim Agrell: Regulatory Path, Competition in Infrastructure Industries
 

NOVÝ PRÍSTUP K NOTIFIKAČNÝM KRITÉRIÁM PRI OZNÁMENIACH KONCENTRÁCIÍ


Daniela Trampert Paparella - Transaction value
Vítĕzslav Burda - Anorganic growth in Pharma and regulations
Zuzana Hodoňová - Nový prístup k notifikačným kritériám
Erika Lovásová - Nový prístup k notifikačným kritériám

 

WORSHOP O PRAVIDLÁCH EÚ PRE ŠTÁTNU POMOC: ŠTÁTNA POMOC NIE JE PROBLÉMOM, ALE NOVÝM RIEŠENÍM


Soňa Drobová - Nový zákon o štátnej pomoci
Stanislava Krajčírová - Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách - GBER

Martina Vencelová - Národný futbalový štadión

Ivana Šivecová - Predaj budovy bývalého centra zdravotnej starostlivosti v Turzovke

 

WORSHOP O NOVINKÁCH O ČINNOSTI PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU SR: OTVORENIE VEREJNEJ DISKUSIE K REVÍZII METODICKÉHO POKYNU O UKLADANÍ POKÚT


Novinky o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky