Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Začiatok konania:10.10.2005
Účastníci konania:Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Typ konania:Zneužívanie dominantného postavenia
Praktika:§ 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:sektor telekomunikácie/trh poskytovania služby prenájmu okruhov za účelom vybudovania VPS

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2005/DZ/2/1/133 I. Stupeň uloženie pokuta Súbor rtf2005/DZ/2/1/133 (rtf, 1.66 MB)
2006/DZ/R/2/104 I. Stupeň zamietnutie rozkladu potvrdenie prvostupňového rozhodnutia 2005/DZ/2/1/133 Súbor rtf2006/DZ/R/2/104 (rtf, 128.12 kB)
28.10.2008 2008/DZ/2/1/091 I. Stupeň uloženie pokuty Súbor rtf2008/DZ/2/1/091 (rtf, 1.88 MB)
27.03.2009 2009/DZ/R/2/011 II. Stupeň zamietnutie rozkladu a potvrdenie prvostupňového rozhodnutia
č. 2008/DZ/2/1/091
03.04.2009 Súbor rtf2009/DZ/R/2/011 (rtf, 175.6 kB)
16.03.2012 2012/ZK/R/2/013 II. Stupeň zastavenie konania, podľa § 32 ods. 2 písm. g) zákona č. 136/2001 Z.z. 26.03.2012 Súbor rtf2012/ZK/R/2/013 (rtf, 165.24 kB)

Rozsudky súdov

Dátum Rozsudok Súd Senát Zdroj Súbor
21.07.2007 1S 424/06-161 Krajský súd JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Anna Peťovská
JUDr. Veronika Poláčková
1S 424/06-161 (pdf, 673.43 kB)
24.09.2007 1S 424/06-175 Krajský súd JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Anna Peťovská
JUDr. Veronika Poláčková
1S 424/06-175 (pdf, 80.86 kB)
18.05.2009 3S 85/2009-119 Krajský súd 3S 85/2009-119 (pdf, 66.67 kB)
10.08.2010 3S 85/2009 Krajský súd JUDr. Viera Šebestová,
JUDr. Dáša Filová,
JUDr. Viera Schubertová
3S 85/2009 (pdf, 872.9 kB)
28.06.2011 4Sžh/2/2010 Najvyšší súd SR JUDr. Ida Hanzelová,
JUDr. Milan Morava,
Mgr. Peter Melichar
4Sžh/2/2010 (pdf, 930.26 kB)
Posledná aktualizácia:11.12.2013