Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Schéma štátnej pomoci N 671/b/2009 Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - 1. opatrenie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 6,34 mi. eur
Schéma štátnej pomoci N 410/2010 Schéma štátnej pomoci na platby v rámci sústavy NATURA 2000 - lesná pôda opatrenia 5.3.2.2.2. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 6,65 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 165/2010 Schéma štátnej pomoci na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy podľa opatrenia 5.3.2.2.1. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 4,66 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 671/a/2009 Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - 2. opatrenie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 10,63 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 111/2010 (ex NN 46a/2006 ) Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES (sektor poľnohospodárstva) pre všetky regióny SR colné úrady 80,50 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 707/2009 Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy v poľnohospodárskej prvovýrobe všetci poskytovatelia SR 3,32 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 711/2009 Dodatok č. 1 k Schéme pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy všetci poskytovatelia SR 400 mil. eur
Schéma štátnej pomoci NN 63/2009 (ex N 83/2008) Daňové zvyhodnenie uplatňované na elektrinu, uhlie a zemný plyn podľa smernice Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácií právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny Colné úrady 50,40 mil. eur (ročne)
Schéma štátnej pomoci N 482/2009 Schéma štátnej pomoci pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení Ministerstvo pôdohospodárstva SR 126,60 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 566/2008 Schéma štátnej pomoci na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch prenajatých na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásme Ministerstvo pôdohospodárstva SR 4,78 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 392/2009 Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo financií SR 3 464,00 mil. eur
Individuálna pomoc N 674/2008 LIP - SK - Volkswagen Slovakia Ministerstvo hospodárstva SR 14, 300 mil eur
Schéma štátnej pomoci N 592/2008 Schéma štátnej pomoci na školenia, poradenstvo a plány na odborné hospodárenie v lesoch Ministerstvo pôdohospodárstva SR 4,96 mil. eur
Individuálna pomoc N 347/2009 Baňa Dolina, a.s. VšZP, a.s. 0,087 mil. eur
Individuálna pomoc N 165/2009 (ex N 651/2005) INA Kysuce, a.s. Daňový úrad Kysucké Nové Mesto 547,966 mil. Sk
Schéma štátnej pomoci N 652/2008 Schéma štátnej pomoci na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov Ministerstvo pôdohospodárstva SR 15,77 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 222/2009 Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy všetci poskytovatelia SR 400,00 mil. eur
Individuálna pomoc N 500/2008 Baňa Čáry, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 3,85 mil. eur
Individuálna pomoc N143/2008 ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom Environmentálny fond 65,8 mil. Sk
Individuálna pomoc N 847/2006 SAMSUNG Electronics Co. Ltd. Ministerstvo hospodárstva SR 2670,19 mil. Sk