Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Schéma štátnej pomoci NN 63/2009 (ex N 83/2008) Daňové zvyhodnenie uplatňované na elektrinu, uhlie a zemný plyn podľa smernice Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácií právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny Colné úrady 23.12.2009 50,40 mil. eur (ročne) register EK NN 63/2009
Schéma štátnej pomoci N 482/2009 Schéma štátnej pomoci pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení Ministerstvo pôdohospodárstva SR 10.12.2009 126,60 mil. eur register EK N 482/2009
Schéma štátnej pomoci N 566/2008 Schéma štátnej pomoci na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch prenajatých na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásme Ministerstvo pôdohospodárstva SR 09.12.2009 4,78 mil. eur register EK N 566/2008
Schéma štátnej pomoci N 392/2009 Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo financií SR 08.12.2009 3 464,00 mil. eur register EK N 392/2009
Individuálna pomoc N 674/2008 LIP - SK - Volkswagen Slovakia Ministerstvo hospodárstva SR 02.12.2009 14, 300 mil eur register EK N 674/2008
Schéma štátnej pomoci N 592/2008 Schéma štátnej pomoci na školenia, poradenstvo a plány na odborné hospodárenie v lesoch Ministerstvo pôdohospodárstva SR 19.11.2009 4,96 mil. eur register EK N 592/2008
Individuálna pomoc N 347/2009 Baňa Dolina, a.s. VšZP, a.s. 19.11.2009 0,087 mil. eur register EK N 347/2009
Individuálna pomoc N 165/2009 (ex N 651/2005) INA Kysuce, a.s. Daňový úrad Kysucké Nové Mesto 18.06.2009 547,966 mil. Sk register EK N 165/2009
Schéma štátnej pomoci N 652/2008 Schéma štátnej pomoci na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov Ministerstvo pôdohospodárstva SR 09.06.2009 15,77 mil. eur register EK N 652/2008
Schéma štátnej pomoci N 222/2009 Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy všetci poskytovatelia SR 29.04.2009 400,00 mil. eur register EK N 222/2009
Individuálna pomoc N 500/2008 Baňa Čáry, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 24.03.2009 3,85 mil. eur register EK N 500/2008
Individuálna pomoc N143/2008 ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom Environmentálny fond 23.12.2008 65,8 mil. Sk register EK N143/2008
Individuálna pomoc N 847/2006 SAMSUNG Electronics Co. Ltd. Ministerstvo hospodárstva SR 02.07.2008 2670,19 mil. Sk register EK N 847/2006
Schéma štátnej pomoci N 702/2007 Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Agentúra na podporu výskumu a vývoja 16.06.2008 1 390 mil. Sk register EK N 702/2007
Schéma štátnej pomoci NN 46b/2006 (ex N 361b/2006) Sektor dopravy (Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES) všetky regióny SR (minerálne oleje) Colné úrady 02.04.2008 7 200 mil. Sk register EK NN 46b/2006
Individuálna pomoc N 279/2007 VUJE, a.s. Trnava Agentúra na podporu výskumu a vývoja 31.08.2007 11,62 mil. Sk register EK N 279/2007
Schéma štátnej pomoci N 551/2006 Štátna pomoc na audiovizuálnu produkciu (všetky producentské spoločnosti) Ministerstvo kultúry SR 27.07.2007 80,00 mil. Sk (plánovaný rozpočet na rok 2007) register EK N 551/2006
Schéma štátnej pomoci N 360/2006 Zvýhodnený daňový režim pre využívanie palív z obnoviteľných zdrojov energie podľa smernice 2003/96/ES (Biopalivá) Colné úrady 19.07.2007 2 933,00 mil. Sk register EK N 360/2006
Individuálna pomoc N 857/2006 KIA Motors Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR 18.07.2007 1 153,30 mil. Sk register EK N 857/2006
Individuálna pomoc N 875/2006 Hysco Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR 18.07.2007 95,05 mil. Sk register EK N 875/2006