Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Schéma štátnej pomoci SA. 40976 (2015/N) Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch Ministerstvo obrany SR 6 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.40976 Schéma štátnej pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu Ministerstvo obrany SR 6 mil. eur
Individuálna pomoc SA 39009 (2014/N) Pomoc pre Duslo, a.s. Ministerstvo financií SR 58,56 mil. eur
Individuálna pomoc SA.39486 (2014/N) Pomoc na pokrytie mimoriadných nákladov spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 0,2 mil. eur
Individuálna pomoc SA.36565 (2013/N) Pomoc na pokrytie mimoriadných nákladov spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 0,2 mil. eur
Individuálna pomoc SA.38126 (2014/N) Pomoc pre Banňu Čáry, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 3,85 mil eur
Schéma štátnej pomoci SA.38272 (2014/N) (ex SA.24634 (N 702/2007)) Schéma podpory výskumu a vývoja slovenskou Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Agentúra na podporu výskumu a vývoja 41,8 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.38090 (2013/N) (ex SA. 33228 (2011/N)) Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských oblastiach Ministerstvo obrany SR 0,9 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.36678 (2013/N) Schéma štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 100 mil. eur
Individuálna pomoc SA.34369 (2013/C) (ex 2012/N) Výstavba a prevádzka verejných terminálov intermodálnej dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 25,04 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.36626 (2013/N) (ex SA.29190 (N482/2009)) Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 155,94 mil. eur
Individuálna pomoc SA.35817 (2012/N) Mphilms s.r.o. Úrad vlády SR 0,01 mil. eur
Individuálna pomoc SA.35816 (2012/N) Petit Press, a.s. Úrad vlády SR 0,08 mil. eur
Individuálna pomoc SA.35815 (2012/N) LILIUM AURUM, s.r.o. Úrad vlády SR 0,06 mil. eur
Individuálna pomoc SA.35814 (2012/N) MADÁCH-POSONIUM, spol .s r.o. Úrad vlády SR 0,1 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.35733 (2013/N) Podpora poľnohospodárskej prvovýroby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 10 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.31860 (N 506/2010) Čiastočné financovanie vyradenia dvoch odstavených jadrových elektrární (A1 a V1) Ministerstvo hospodárstva SR 2 364 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.34907 (2012/N) Platby poistného proti prírodným katastrofám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4,00 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.34571 (2012/N) Podpora v lesnom hospodárstve Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 6,00 mil. eur
Individuálna pomoc SA.33151 (2011/N) Zavádzanie základných širokopásmových sietí v bielych oblastiach Slovenska Úrad vlády SR 113,2 mil. eur