Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Schéma štátnej pomoci SA.52687 Výroba elektriny na Slovensku z domáceho uhlia Ministerstvo hospodárstva SR 118 mil. eur (predpokladaný ročný rozpočet)
Individuálna pomoc SA.45359 Regionálna investičná pomoc pre Jaguar Land Rover - LIP Ministerstvo hospodárstva SR 125 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.50877 Úľava z platby odvodu do jadrového fondu pre energeticky náročné podniky na Slovensku Ministerstvo hospodárstva SR -
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.49509 Daňové zvýhodnenie biopalív Colné úrady 607,08 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.49563 Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch Ministerstvo obrany SR 19,2 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.49270 Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s ťažobným poľom Cigeľ podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Ministerstvo hospodárstva SR 6,082 mil. eur
Individuálna pomoc SA.42525 Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy Ministerstvo dopravy a výstavby SR 96,45 mil. eur
Individuálna pomoc SA.45584 Investičná pomoc pre Mondi SCP Ministerstvo hospodárstva SR 48,836 mil. eur
Individuálna pomoc SA.46530 Pomoc na výstavbu národného futbalového štadiónu v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 36 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.46046 Oslobodenie od spotrebnej dane používané pri vnútrozemskej vodnej doprave Colné úrady 38,4 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.43460 (2015/N) Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov (v znení dodatku č. 1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 6,6 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.42133 (2015/N) Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 (v znení dodatku č. 1) Ministerstvo životného prostredia SR 94,5 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.43506 (2015/N) Kompenzácia nepriamych nákladov spojených s CO2 na Slovensku Environmentálny fond 250 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA. 40976 (2015/N) Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch Ministerstvo obrany SR 6 mil. eur
Individuálna pomoc SA 39009 (2014/N) Pomoc pre Duslo, a.s. Ministerstvo financií SR 58,56 mil. eur
Individuálna pomoc SA.39486 (2014/N) Pomoc na pokrytie mimoriadných nákladov spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 0,2 mil. eur
Individuálna pomoc SA.36565 (2013/N) Pomoc na pokrytie mimoriadných nákladov spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 0,2 mil. eur
Individuálna pomoc SA.38126 (2014/N) Pomoc pre Banňu Čáry, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 3,85 mil eur
Schéma štátnej pomoci SA.38272 (2014/N) (ex SA.24634 (N 702/2007)) Schéma podpory výskumu a vývoja slovenskou Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Agentúra na podporu výskumu a vývoja 41,8 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.38090 (2013/N) (ex SA. 33228 (2011/N)) Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských oblastiach Ministerstvo obrany SR 0,9 mil. eur