Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Schéma štátnej pomoci SA.54318 Podpora elektrickej energie z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla OKTE, a.s. 1050 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.61931 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatkov č. 1 a 2 Exportno-importná banka SR 1815,625 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.60698 Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 300 mil. eur
Individuálna pomoc SA.55819 Autumn IPCEI Batteries – Slovensko Important Project of Common European Interest on European Battery Innovation (EuBatIn) Ministerstvo hospodárstva SR 118 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.60212 Schéma štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 Fond na podporu športu 8 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.59240 Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 29,8 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.59240 Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 29,8 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.59996 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie na fixné náklady Ministerstvo hospodárstva SR 100 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.59031 Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č.2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 7,7 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.59982 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatku č. 1 Exportno-importná banka SR 1815,625 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.59982 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení dodatku č. 1 Ministerstvo hospodárstva SR 357,875 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.59982 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č. 1 Slovak Investment Holding, a.s. 1802,5 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.59809 Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 1 Ministerstvo hospodárstva SR 50 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.59768 Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č. 1 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ) Ministerstvo hospodárstva SR 25 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.58242 Paneurópsky záručný fond v reakcii na COVID-19 Ministerstvo financií SR 25 mld. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.59808 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 v znení dodatku č. 1 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 95,5 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.59280 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 1 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 mld. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.58054 Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH Ministerstvo hospodárstva SR 25 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.57829 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 80 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.57485 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH Ministerstvo hospodárstva SR 3 976 mil. eur