Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Individuálna pomoc SA.45584 Investičná pomoc pre Mondi SCP Ministerstvo hospodárstva SR 13.07.2017 48,836 mil. eur register EK SA.45584
Individuálna pomoc SA.46530 Pomoc na výstavbu národného futbalového štadiónu v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 24.05.2017 36 mil. eur register EK SA.46530
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.46046 Oslobodenie od spotrebnej dane používané pri vnútrozemskej vodnej doprave Colné úrady 03.05.2017 38,4 mil. eur register EK SA.46046
Schéma štátnej pomoci SA.43460 (2015/N) Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov (v znení dodatku č. 1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21.01.2016 6,6 mil. eur register EK SA.43460 (2015/N)
Schéma štátnej pomoci SA.42133 (2015/N) Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 (v znení dodatku č. 1) Ministerstvo životného prostredia SR 06.01.2016 94,5 mil. eur register EK SA.42133 (2015/N)
Schéma štátnej pomoci SA.43506 (2015/N) Kompenzácia nepriamych nákladov spojených s CO2 na Slovensku Environmentálny fond 14.12.2015 250 mil. eur register EK SA.43506 (2015/N)
Schéma štátnej pomoci SA. 40976 (2015/N) Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch Ministerstvo obrany SR 09.07.2015 6 mil. eur register EK SA. 40976 (2015/N)
Individuálna pomoc SA 39009 (2014/N) Pomoc pre Duslo, a.s. Ministerstvo financií SR 06.01.2015 58,56 mil. eur register EK SA 39009 (2014/N)
Individuálna pomoc SA.39486 (2014/N) Pomoc na pokrytie mimoriadných nákladov spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 24.10.2014 0,2 mil. eur register EK SA.39486 (2014/N)
Individuálna pomoc SA.36565 (2013/N) Pomoc na pokrytie mimoriadných nákladov spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 22.05.2014 0,2 mil. eur register EK SA.36565 (2013/N)
Individuálna pomoc SA.38126 (2014/N) Pomoc pre Banňu Čáry, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR 23.04.2014 3,85 mil eur register EK SA.38126 (2014/N)
Schéma štátnej pomoci SA.38272 (2014/N) (ex SA.24634 (N 702/2007)) Schéma podpory výskumu a vývoja slovenskou Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Agentúra na podporu výskumu a vývoja 13.03.2014 41,8 mil. eur register EK SA.38272 (2014/N)
Schéma štátnej pomoci SA.38090 (2013/N) (ex SA. 33228 (2011/N)) Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských oblastiach Ministerstvo obrany SR 14.02.2014 0,9 mil. eur register EK SA.38090 (2013/N)
Schéma štátnej pomoci SA.36678 (2013/N) Schéma štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 06.11.2013 100 mil. eur register EK SA.36678 (2013/N)
Individuálna pomoc SA.34369 (2013/C) (ex 2012/N) Výstavba a prevádzka verejných terminálov intermodálnej dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 17.07.2013 25,04 mil. eur register EK SA.34369 (2013/C)
Schéma štátnej pomoci SA.36626 (2013/N) (ex SA.29190 (N482/2009)) Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 19.06.2013 155,94 mil. eur register EK SA.36626 (2013/N)
Individuálna pomoc SA.35817 (2012/N) Mphilms s.r.o. Úrad vlády SR 30.05.2013 0,01 mil. eur register EK SA.35817 (2012/N)
Individuálna pomoc SA.35816 (2012/N) Petit Press, a.s. Úrad vlády SR 30.05.2013 0,08 mil. eur register EK SA.35816 (2012/N)
Individuálna pomoc SA.35815 (2012/N) LILIUM AURUM, s.r.o. Úrad vlády SR 30.05.2013 0,06 mil. eur register EK SA.35815 (2012/N)
Individuálna pomoc SA.35814 (2012/N) MADÁCH-POSONIUM, spol .s r.o. Úrad vlády SR 30.05.2013 0,1 mil. eur register EK SA.35814 (2012/N)