Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Schéma štátnej pomoci SA.36678 (2013/N) Schéma štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 100 mil. eur
Individuálna pomoc SA.34369 (2013/C) (ex 2012/N) Výstavba a prevádzka verejných terminálov intermodálnej dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 25,04 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.36626 (2013/N) (ex SA.29190 (N482/2009)) Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 155,94 mil. eur
Individuálna pomoc SA.35817 (2012/N) Mphilms s.r.o. Úrad vlády SR 0,01 mil. eur
Individuálna pomoc SA.35816 (2012/N) Petit Press, a.s. Úrad vlády SR 0,08 mil. eur
Individuálna pomoc SA.35815 (2012/N) LILIUM AURUM, s.r.o. Úrad vlády SR 0,06 mil. eur
Individuálna pomoc SA.35814 (2012/N) MADÁCH-POSONIUM, spol .s r.o. Úrad vlády SR 0,1 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.35733 (2013/N) Podpora poľnohospodárskej prvovýroby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 10 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.31860 (N 506/2010) Čiastočné financovanie vyradenia dvoch odstavených jadrových elektrární (A1 a V1) Ministerstvo hospodárstva SR 2 364 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.34907 (2012/N) Platby poistného proti prírodným katastrofám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4,00 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.34571 (2012/N) Podpora v lesnom hospodárstve Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 6,00 mil. eur
Individuálna pomoc SA.33151 (2011/N) Zavádzanie základných širokopásmových sietí v bielych oblastiach Slovenska Úrad vlády SR 113,2 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.33228 (2011/N) Schéma štátnej pomoci na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, priaznivého stavu životného prostredia a na odstránenie následkov živelných pohrôm vo vojenských obvodoch Slovenskej republiky alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany Ministerstvo obrany SR 0,90 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.32836 (2011/N) Schéma štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond 46,80 mil. eur
Individuálna pomoc N 710/2009 AU Optronics (Slovensko), s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR a Daňový úrad pre vybrané subjekty v Bratislave 34,9 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.32013 (2010/N) Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobených prírodnou katastrofou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,32 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.32566 (2011/N) (ex N 671/a/2009) Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - Koncové zariadenia pre sociálne znevýhodnené osoby-zmena Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 3,8 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 519/2010 Schéma štátnej pomoci na Lesnícko-environmentálne platby podľa opatrenia 5.3.2.2.3. Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 25,03 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 377/2010 Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodarských plodinách spôsobených prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 40,00 mil. eur
Schéma štátnej pomoci N 378/2010 Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 40,00 mil. eur