Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.57485 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH Ministerstvo hospodárstva SR 3 976 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.57484 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH Slovak Investment Holding, a.s. 3 976 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.57483 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA Exportno-importná banka SR 1815,625 mil. eur
Individuálna pomoc SA.56844 Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov pre spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 9,6302 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.57599 Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné Ministerstvo hospodárstva SR 200 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.56986 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 mld. eur
Individuálna pomoc SA.55038 Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) v súvislosti s ukončením ťažby Ministerstvo hospodárstva SR 92,572 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.53564 Kompenzácia časti platby za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) (z položky OZE) pre energeticky náročné podniky Ministerstvo hospodárstva SR 120 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.52687 Výroba elektriny na Slovensku z domáceho uhlia Ministerstvo hospodárstva SR 118 mil. eur (predpokladaný ročný rozpočet)
Individuálna pomoc SA.45359 Regionálna investičná pomoc pre Jaguar Land Rover - LIP Ministerstvo hospodárstva SR 125 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.50877 Úľava z platby odvodu do jadrového fondu pre energeticky náročné podniky na Slovensku Ministerstvo hospodárstva SR -
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.49509 Daňové zvýhodnenie biopalív Colné úrady 607,08 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.49563 Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch Ministerstvo obrany SR 19,2 mil. eur
Individuálna pomoc SA.49270 Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s ťažobným poľom Cigeľ podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Ministerstvo hospodárstva SR 6,082 mil. eur
Individuálna pomoc SA.42525 Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy Ministerstvo dopravy a výstavby SR 96,45 mil. eur
Individuálna pomoc SA.45584 Investičná pomoc pre Mondi SCP Ministerstvo hospodárstva SR 48,836 mil. eur
Individuálna pomoc SA.46530 Pomoc na výstavbu národného futbalového štadiónu v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 36 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.46046 Oslobodenie od spotrebnej dane používané pri vnútrozemskej vodnej doprave Colné úrady 38,4 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.43460 Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č. 1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 6,6 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.42133 (2015/N) Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 (v znení dodatku č. 1) Ministerstvo životného prostredia SR 94,5 mil. eur