Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Schéma štátnej pomoci SA.35733 (2013/N) Podpora poľnohospodárskej prvovýroby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21.03.2013 10 mil. eur register EK SA.35733 (2013/N)
Schéma štátnej pomoci SA.31860 (N 506/2010) Čiastočné financovanie vyradenia dvoch odstavených jadrových elektrární (A1 a V1) Ministerstvo hospodárstva SR 20.02.2013 2 364 mil. eur register EK SA.31860 (N 506/2010)
Schéma štátnej pomoci SA.34907 (2012/N) Platby poistného proti prírodným katastrofám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 17.09.2012 4,00 mil. eur register EK SA.34907 (2012/N)
Schéma štátnej pomoci SA.34571 (2012/N) Podpora v lesnom hospodárstve Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 29.06.2012 6,00 mil. eur register EK SA.34571 (2012/N)
Individuálna pomoc SA.33151 (2011/N) Zavádzanie základných širokopásmových sietí v bielych oblastiach Slovenska Úrad vlády SR 07.05.2012 113,2 mil. eur register EK SA.33151 (2011/N)
Schéma štátnej pomoci SA.33228 (2011/N) Schéma štátnej pomoci na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, priaznivého stavu životného prostredia a na odstránenie následkov živelných pohrôm vo vojenských obvodoch Slovenskej republiky alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany Ministerstvo obrany SR 22.11.2011 0,90 mil. eur register EK SA.33228 (2011/N)
Schéma štátnej pomoci SA.32836 (2011/N) Schéma štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond 11.08.2011 46,80 mil. eur register EK SA.32836 (2011/N)
Individuálna pomoc N 710/2009 AU Optronics (Slovensko), s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR a Daňový úrad pre vybrané subjekty v Bratislave 13.07.2011 34,9 mil. eur register EK N 710/2009
Schéma štátnej pomoci SA.32013 (2010/N) Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobených prírodnou katastrofou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30.03.2011 0,32 mil. eur register EK SA.32013 (2010/N)
Schéma štátnej pomoci SA.32566 (2011/N) (ex N 671/a/2009) Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - Koncové zariadenia pre sociálne znevýhodnené osoby-zmena Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 21.03.2011 3,8 mil. eur register EK SA.32566 (2011/N)
Schéma štátnej pomoci N 519/2010 Schéma štátnej pomoci na Lesnícko-environmentálne platby podľa opatrenia 5.3.2.2.3. Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 25.02.2011 25,03 mil. eur register EK N 519/2010
Schéma štátnej pomoci N 377/2010 Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodarských plodinách spôsobených prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 09.12.2010 40,00 mil. eur register EK N 377/2010
Schéma štátnej pomoci N 378/2010 Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30.11.2010 40,00 mil. eur register EK N 378/2010
Schéma štátnej pomoci N 671/b/2009 Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - 1. opatrenie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 17.11.2010 6,34 mi. eur register EK N 671/b/2009
Schéma štátnej pomoci N 410/2010 Schéma štátnej pomoci na platby v rámci sústavy NATURA 2000 - lesná pôda opatrenia 5.3.2.2.2. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 12.11.2010 6,65 mil. eur register EK N 410/2010
Schéma štátnej pomoci N 165/2010 Schéma štátnej pomoci na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy podľa opatrenia 5.3.2.2.1. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 12.11.2010 4,66 mil. eur register EK N 165/2010
Schéma štátnej pomoci N 671/a/2009 Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - 2. opatrenie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 15.09.2010 10,63 mil. eur register EK N 671/a/2009
Schéma štátnej pomoci N 111/2010 (ex NN 46a/2006 ) Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES (sektor poľnohospodárstva) pre všetky regióny SR colné úrady 28.04.2010 80,50 mil. eur register EK N 111/2010
Schéma štátnej pomoci N 707/2009 Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy v poľnohospodárskej prvovýrobe všetci poskytovatelia SR 03.03.2010 3,32 mil. eur register EK N 707/2009
Schéma štátnej pomoci N 711/2009 Dodatok č. 1 k Schéme pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy všetci poskytovatelia SR 02.02.2010 400 mil. eur register EK N 711/2009