Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Schéma štátnej pomoci N 702/2007 Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 390 mil. Sk
Schéma štátnej pomoci NN 46b/2006 (ex N 361b/2006) Sektor dopravy (Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES) všetky regióny SR (minerálne oleje) Colné úrady 7 200 mil. Sk
Individuálna pomoc N 279/2007 VUJE, a.s. Trnava Agentúra na podporu výskumu a vývoja 11,62 mil. Sk
Schéma štátnej pomoci N 551/2006 Štátna pomoc na audiovizuálnu produkciu (všetky producentské spoločnosti) Ministerstvo kultúry SR 80,00 mil. Sk (plánovaný rozpočet na rok 2007)
Schéma štátnej pomoci N 360/2006 Zvýhodnený daňový režim pre využívanie palív z obnoviteľných zdrojov energie podľa smernice 2003/96/ES (Biopalivá) Colné úrady 2 933,00 mil. Sk
Individuálna pomoc N 857/2006 KIA Motors Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR 1 153,30 mil. Sk
Individuálna pomoc N 875/2006 Hysco Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR 95,05 mil. Sk
Individuálna pomoc N 876/2006 Glovis Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR 50,40 mil. Sk
Individuálna pomoc N 651/2005 INA Kysuce, a.s. Daňový úrad Kysucké nové Mesto 1 338,50 mil. Sk
Schéma štátnej pomoci NN 46a/2006 (ex N 361a/2006) Sektor poľnohospodárstva (Daňové výhody podľa smernice Rady 2003/96/ES - sektor poľnohospodárstva) všetky regióny SR Colné úrady 5 400,00 mil. Sk
Individuálna pomoc C 21/2006 (ex N 635/2005) Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno 80,33 mil. Sk
Individuálna pomoc N 712/2006 LOAR, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR 1,65 mil. Sk
Individuálna pomoc N 687/2006 KALLIGRAM, spol.r.o. Ministerstvo kultúry SR 1,3 mil. Sk
Individuálna pomoc N 675/2006 MADÁCH-POSONIUM, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR 3,45 mil. Sk
Schéma štátnej pomoci N 739/2006 Podpora na úhradu škôd - Opatrenie zamerané na úhradu častí škôd v rastlinnej výrobe, ktoré sú spôsobené v dôsledku sucha, podmáčania, chorôb rastlín alebo škodcov rastlín (Doplnok k existujúcej pomoci) Ministerstvo pôdohospodárstva SR 200 mil. Sk
Individuálna pomoc N 663/2006 Petit Press, a.s. (Vasárnap) Ministerstvo kultúry SR 1,05 mil. Sk
Individuálna pomoc N 664/2006 Petit Press, a.s. (Ujszó) Ministerstvo kultúry SR 2,4 mil. Sk
Individuálna pomoc N 660/2006 KALLIGRAM, spol.r.o. Ministerstvo kultúry SR 1,3 mil. Sk
Individuálna pomoc N 489/2005 Medzičilizie, a.s., 930 08 Čiližská Radvaň Sociálnapoisťovňa, pobočka Dunajská Streda 0,911 614 mil. Sk
Individuálna pomoc N 616/2006 RATA s.r.o. Ministerstvo kultúry SR 4,9 mil. Sk