Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Individuálna pomoc SA.35816 Petit Press, a.s. Úrad vlády SR 0,08 mil. eur
Individuálna pomoc SA.35815 LILIUM AURUM, s.r.o. Úrad vlády SR 0,06 mil. eur
Individuálna pomoc SA.35814 MADÁCH-POSONIUM, spol .s r.o. Úrad vlády SR 0,1 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.35733 Podpora poľnohospodárskej prvovýroby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 10 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.31860 (N 506/2010) Čiastočné financovanie vyradenia dvoch odstavených jadrových elektrární (A1 a V1) Ministerstvo hospodárstva SR 2 364 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.34907 Platby poistného proti prírodným katastrofám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4,00 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.34571 Podpora v lesnom hospodárstve Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 6,00 mil. eur
Individuálna pomoc SA.33151 Zavádzanie základných širokopásmových sietí v bielych oblastiach Slovenska Úrad vlády SR 113,2 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.33228 Schéma štátnej pomoci na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, priaznivého stavu životného prostredia a na odstránenie následkov živelných pohrôm vo vojenských obvodoch Slovenskej republiky alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany Ministerstvo obrany SR 0,90 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.32836 Schéma štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond 46,80 mil. eur
Individuálna pomoc N 710/2009 AU Optronics (Slovensko), s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR a Daňový úrad pre vybrané subjekty v Bratislave 34,9 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.32013 Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobených prírodnou katastrofou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,32 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.32566 Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - Koncové zariadenia pre sociálne znevýhodnené osoby-zmena Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 3,8 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci N 519/2010 Schéma štátnej pomoci na Lesnícko-environmentálne platby podľa opatrenia 5.3.2.2.3. Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 25,03 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci N 377/2010 Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodarských plodinách spôsobených prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 40,00 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci N 378/2010 Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 40,00 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci N 671/b/2009 Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - 1. opatrenie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 6,34 mi. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci N 410/2010 Schéma štátnej pomoci na platby v rámci sústavy NATURA 2000 - lesná pôda opatrenia 5.3.2.2.2. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 6,65 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci N 165/2010 Schéma štátnej pomoci na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy podľa opatrenia 5.3.2.2.1. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 4,66 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci N 671/a/2009 Schéma štátnej pomoci na podporu prechodu na digitálne vysielanie v Slovenskej republike - 2. opatrenie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 10,63 mil. eur