Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.101016 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení Dodatkov č. 1 – 4 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, ods. 3, písm. b ZFEÚ) Ministerstvo práce, sociálne práce a rodiny SR 3 mld. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100963 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 357,875 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100900 Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - Dotácia na nájomné v znení dodatkov č. 1 - 3 Ministerstvo hospodárstva SR 200 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100845 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100845 Schéma štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení dodatkov č. 1 a 2 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100573 Schéma štátnej pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení dodatku č. 4 Ministerstvo obrany SR 22,4 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100414 Úpravy v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 Ministerstvo financií SR 25 mld. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.64688 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie na fixné náklady v znení dodatku č. 1 Ministerstvo hospodárstva SR 100 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.64415 Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 Ministerstvo financií SR 65 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.63441 Syntetický sekuritizačný produkt v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 Ministerstvo financií SR 25 mld. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.64148 Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - II. (Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ) Fond na podporu športu 10 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.63467 Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení dodatku Ministerstvo dopravy a výstavby SR 40,8 mil - 44,8 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.63394 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatkov č. 1 a 2 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 357,875 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.63294 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) Ministerstvo práce, sociálne práce a rodiny SR 3 mld.eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.62712 Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatkov č. 1 a 2 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ) Ministerstvo dopravy a výstavby SR 25 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.62256 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 90 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.62727 Schéma štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1 Fond na podporu športu 8 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.60697 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre tlač Fond na podporu kultúry národnostných menšín 14 mil. eur
Nepredstavuje štátnu pomoc SA.55078 Dohoda o splatení dlhu so spoločnosťou VÁHOSTAV - SK, a. s. - -
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.62004 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatkov č. 1 a 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 mld. eur