Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Schéma štátnej pomoci SA.59996 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie na fixné náklady Ministerstvo hospodárstva SR 100 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.59031 Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č.2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 7,7 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.59982 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatku č. 1 Exportno-importná banka SR 1815,625 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.59982 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení dodatku č. 1 Ministerstvo hospodárstva SR 357,875 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.59982 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č. 1 National Development Fund I, s.r.o. (riadením je poverený Slovak Investment Holding, a.s.) 1802,5 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.59809 Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 1 Ministerstvo hospodárstva SR 50 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.59768 Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č. 1 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ) Ministerstvo hospodárstva SR 25 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.58242 Paneurópsky záručný fond v reakcii na COVID-19 Ministerstvo financií SR 25 mld. eur
Schéma štátnej pomoci SA.59808 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 v znení dodatku č. 1 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 95,5 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.59280 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 1 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 000 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.58054 Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH Ministerstvo hospodárstva SR 25 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.57829 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 80 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.57485 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH Ministerstvo hospodárstva SR 3976 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.57484 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH National Development Fund I, s.r.o. (riadením je poverený Slovak Investment Holding, a.s.) 3976 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.57483 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA Exportno-importná banka SR 3976 mil. eur
Individuálna pomoc SA.56844 Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov pre spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 9,6302 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.57599 Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné Ministerstvo hospodárstva SR 200 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.56986 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 000 mil. eur
Individuálna pomoc SA.55038 Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) v súvislosti s ukončením ťažby Ministerstvo hospodárstva SR 92,572 mil. eur
Schéma štátnej pomoci SA.53564 Kompenzácia časti platby za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) (z položky OZE) pre energeticky náročné podniky Ministerstvo hospodárstva SR 120 mil. eur