Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.58242 Paneurópsky záručný fond v reakcii na COVID-19 Ministerstvo financií SR 14.12.2020 25 mld. € register EK SA.58242
Schéma štátnej pomoci SA.59808 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 v znení dodatku č. 1 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 11.12.2020 95,5 mil. eur register EK SA.59808
Schéma štátnej pomoci SA.59280 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 1 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 25.11.2020 2 000 mil. eur register EK SA.59280
Schéma štátnej pomoci SA.58054 Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH Ministerstvo hospodárstva SR 10.08.2020 25 mil. eur register EK SA.58054
Schéma štátnej pomoci SA.57829 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 13.07.2020 80 mil. eur register EK SA.57829
Schéma štátnej pomoci SA.57485 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH Ministerstvo hospodárstva SR 18.06.2020 3976 mil. eur register EK SA.57485
Schéma štátnej pomoci SA.57484 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH National Development Fund I, s.r.o. (riadením je poverený Slovak Investment Holding, a.s.) 18.06.2020 3976 mil. eur register EK SA.57484
Schéma štátnej pomoci SA.57483 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA Exportno-importná banka SR 18.06.2020 3976 mil. eur register EK SA.57483
Individuálna pomoc SA.56844 Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov pre spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 18.06.2020 9,6302 mil. eur register EK SA.56844
Schéma štátnej pomoci SA.57599 Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné Ministerstvo hospodárstva SR 16.06.2020 200 mil. eur register EK SA.57599
Schéma štátnej pomoci SA.56986 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 21.04.2020 2 000 mil. eur register EK SA.56986
Individuálna pomoc SA.55038 Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) v súvislosti s ukončením ťažby Ministerstvo hospodárstva SR 28.11.2019 92,572 mil. eur register EK SA.55038
Schéma štátnej pomoci SA.53564 Kompenzácia časti platby za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) (z položky OZE) pre energeticky náročné podniky Ministerstvo hospodárstva SR 19.09.2019 120 mil. eur register EK SA.53564
Schéma štátnej pomoci SA.52687 Výroba elektriny na Slovensku z domáceho uhlia Ministerstvo hospodárstva SR 10.05.2019 118 mil. eur (predpokladaný ročný rozpočet) register EK SA.52687
Individuálna pomoc SA.45359 Regionálna investičná pomoc pre Jaguar Land Rover - LIP Ministerstvo hospodárstva SR 25.03.2019 125 mil. eur register EK SA.45359
Schéma štátnej pomoci SA.50877 Úľava z platby odvodu do jadrového fondu pre energeticky náročné podniky na Slovensku Ministerstvo hospodárstva SR 06.07.2018 - register EK SA.50877
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.49509 Daňové zvýhodnenie biopalív Colné úrady 21.12.2017 607,08 mil. eur register EK SA.49509
Schéma štátnej pomoci SA.49563 Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch Ministerstvo obrany SR 15.12.2017 19,2 mil. eur register EK SA.49563
Schéma štátnej pomoci SA.49270 Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s ťažobným poľom Cigeľ podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Ministerstvo hospodárstva SR 20.11.2017 6,082 mil. eur register EK SA.49270
Individuálna pomoc SA.42525 Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy Ministerstvo dopravy a výstavby SR 23.08.2017 96,45 mil. eur register EK SA.42525