Obsah

Súťažný spravodajca

Protimonopolný úrad SR vydáva svoj newsletter Súťažný spravodajca s cieľom poskytnúť informácie o politike a fungovaní hospodárskej súťaže z národného, ale i európskeho uhla pohľadu.

Ak máte záujem o zasielanie najnovších vydaní Súťažného spravodajcu priamo na Vašu e-mailovú adresu, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy hovorca@antimon.gov.sk.

Najnovšie newslettre Súťažného spravodajcu, ako aj newslettre vydávané pravidelne počas predchádzajúcich rokov sú dostupné aj na nasledujúcich odkazoch:

Rok 2022

Súťažný spravodajca 1/2022 (PDF, 1 301 kB)

Roky 2009 - 2021


Zoznam príloh: