Preskočiť na hlavný obsah

Formuláre pre notifikovanie štátnej pomoci

Aktualizované:
Obsah

Pomoc v rámci opatrení štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

Revidované znenie notifikačného formulára – Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (PDF, 723 kB) (v anglickom jazyku)

Revidované znenie notifikačného formulára – Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (DOCX, 95 kB) (v anglickom jazyku)

Prehľad možností podpory pre schémy v článku 2.8 Dočasného krízového a prechodného rámca (PDF, 496 kB) (v anglickom jazyku)

Znenie revidovaného notifikačného formulára pre dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (PDF, 171 kB) (v anglickom jazyku)

Prehľad možností podpory pre schémy v článku 2.4 Dočasného krízového rámca (PDF, 161 kB) (v anglickom jazyku)

Znenie notifikačného formulára pre dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (PDF, 277 kB) (v anglickom jazyku)

Všeobecný notifikačný formulár

Annex I – ČASŤ I (DOCX, 57 kB)

Formuláre doplňujúcich informácií podľa účelu pomoci

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2282 z 27. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o oznamovacie a informačné formuláre, Ú.V. L 325, 10.12. 2015, str. 1 – 180

Regionálna pomoc

Annex I – ČASŤ III.1.A

Formulár doplňujúcich informácií o individuálnej regionálnej investičnej pomoci (DOC, 50.9 kB)

Annex I – ČASŤ III.1.B

Formulár doplňujúcich informácií o schémach regionálnej investičnej pomoci (DOC, 33.6 kB)

Annex I – ČASŤ III.1.C

Formulár doplňujúcich informácií o schémach regionálnej prevádzkovej pomoci (DOC, 24.8 kB)

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Annex I – ČASŤ III.2

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na výskum, vývoj a inováciu (DOC, 55.1 kB)

Pomoc pre podniky v ťažkostiach a pomoc na reštrukturalizáciu

Annex I – ČASŤ III.3.A

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na záchranu nefinančných podnikov v ťažkostiach: individuálna pomoc (DOC, 25.9 kB)

Annex I – ČASŤ.3.B

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach: individuálna pomoc (DOC, 30.8 kB)

Annex I – ČASŤ III.3.C

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na záchranu, pomoc na reštrukturalizáciu a/alebo o dočasnej podpore reštrukturalizácie: schémy pomoci (DOC, 34.7 kB)

Pomoc pre filmy a audiovizuálne diela

Annex I – ČASŤ III.4

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela (DOC, 20.7 kB)

Pomoc na širokopásmové pripojenie

Annex I – ČASŤ III.5

Formulár doplňujúcich informácií o štátnej pomoci na širokopásmové pripojenie  (DOC, 26.8 kB)

Pomoc v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky

Annex I – ČASŤ III.6

Formulár doplňujúcich informácií o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky (DOC, 69.8 kB)

Pomoc vo forme rizikového financovania

Annex I – ČASŤ III.7

Formuláre doplňujúcich informácií o pomoci vo forme rizikového financovania (DOC, 66.0 kB)

Pomoc letiskám a leteckým spoločnostiam

Annex I – ČASŤ III.13.A

Formulár doplňujúcich informácií o investičnej pomoci letiskám (DOC, 29.8 kB)

Annex I – ČASŤ III.13.B

Formulár doplňujúcich informácií o prevádzkovej pomoci letiskám (DOC, 29.8 kB)

Annex I – ČASŤ III.13.C

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci leteckým spoločnostiam na začatie činnosti (DOC, 24.5 kB)

Annex I – ČASŤ III.13.D

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci sociálneho charakteru podľa článku 107 ods. 2 písm. a) ZFEÚ pre služby leteckej dopravy (DOC, 18.5 kB)

Annex I – ČASŤ III.13.E

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci pre námornú dopravu (DOC, 20.8 kB)

Plán hodnotenia

Annex I – ČASŤ III.8

Formulár doplňujúcich informácií na oznámenie plánu hodnotenia (DOC, 25.2 kB)

Formulár pre zjednodušené oznamovanie

Formulár pre zjednodušené oznamovanie (DOCX, 31 B)

Pomoc v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva